Cookie- og privatlivspolitik for www.rigtigemænd.dk

[Senest ændret: 18. maj 2018]

 

MakeitBee Productions dataansvar

Vi behandler personoplysninger og har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger til sikring af en fair og gennemsigtig behandling.

Gennemgående for vores databehandling er, at vi kun behandler personoplysninger til bestemte formål og ud fra berettigede (legitime) interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige til opfyldelse af de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige.

 

Cookies

Når du anvender www.rigtigemænd.dk giver du samtidig tilladelse til at vi bruger cookies.

Vi anvender cookies på siden for at optimere vores indhold og forbedre brugeroplevelsen. En cookie er en lille tekstfil der lagres i din browser for at kunne huske dine indstillinger ved senere besøg, samt til statistik og målretning af annoncer. En cookie indeholder ingen personlige oplysninger. Cookies slettes automatisk efter et stykke tid, eller du kan selv slette dem fra din browser. På www.rigtigemænd.dk anvender vi Google Analytics til at måle trafikken på hjemmesiden og Facebook Connect for at målrette indhold vha. dine cookies.

Ønsker du ikke at vi opsamler cookies kan du indstille din browser til ikke at tillade cookies, eller du kan ophøre med at anvende hjemmesiden. Læs mere om at undgå eller slette cookies her: http://minecookies.org/cookiehandtering

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

 • Oplysninger på bruger- og holdprofiler:
 • Almindelige personoplysninger:
  • Registrerings- og kontaktoplysninger som navn, køn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, fødselsdato, e-mailadresse og erhverv.
 • Indtastninger i hjemmesidens funktioner:
  • Afkrydsning i træningsskemaer, indtastning af resultater i Kraftkarl-testen (antal armbøjninger, livvidde, løbedistance, fleksibilitet, balance) samt upload af video og billeder.

Ved oprettelse af en brugerprofil i Rigtige Mænd Sjakket skal du oplyse en del data om dig selv. Herudover har du mulighed for at anvende de værktøjer som er tilgængelige med login såsom træningsskemaet, Kraftkarl-testen og udfordringer på opslagstavlen. Som udgangspunkt er alle oplysninger offentligt tilgængelige for andre at finde på platformen. Din e-mailadresse er skjult for andre brugere. Det er desuden valgfrit, om du vil indtaste oplysninger om adresse, erhverv, telefonnummer, billeder samt link til profil på Facebook.

Du er til enhver tid i din fulde ret til at kræve indsigt i, hvilke oplysninger, vi har tilgængelige om dig. Du har også krav på at få oplysningerne om dig slettet i systemet. 7 dage efter deaktivering af din profil har vi ikke adgang til eller mulighed for at genskabe data om dig i systemet. 

 

Her indsamler vi oplysninger fra

 • Dine indtastninger ved oprettelse og redigering af en brugerprofil eller holdprofil på rigtigemænd.dk
 • Dine indtastninger på holdsiden, når I har taget Kraftkarl-testen på rigtigemænd.dk
 • Dine henvendelser via mail, Facebook og sms.

 

Virksomhedens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund.

Lovlige grunde til behandling er særligt:

 • Virksomhedens berettigede (legitime) interesser i at behandle dine oplysninger (interesseafvejningsreglen)
 • Behandling med samtykke (accepteres, når du opretter brugerprofil)
 • Behandling efter lovkrav

Formålene:

 • Formål med behandling af brugeroplysninger:
 • Virksomhedens medlemshåndtering og assistance ved fx holddannelse og andre aktiviteter i Rigtige Mænd Sjakket.
 • Som led i virksomhedens events og andre aktiviteter, herunder planlægning, gennemførelse og opfølgning
 • Synlighed af brugerprofil inklusive oplysninger på kort og ranglister er nødvendigt for at du kan deltage i konkurrencer i Sjakket samt blive fundet af andre brugere.
 • Opfyldelse af lovkrav, herunder folkeoplysningsloven
 • Levering af varer og ydelser du har bestilt/vundet
 • Administration af din relation til os
 • Udregning af KRAFTKARL-tal
 • Udfordringsvideoer, profilbilleder mm., der har til sigte at skabe interaktion og tryghed blandt brugerne.

 

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger på baggrund af interesseafvejningsreglen, vil denne behandling udelukkende være motiveret af berettigede (legitime) interesser som:

 • Afholdelse af sociale arrangementer, events samt andre aktiviteter
 • Brug af billeder og video taget i forbindelse med events og til markedsføringsformål i Sjakket
 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine personlige oplysninger på brugerprofilen i 7 dage, efter du melder dig ud og profilen deaktiveres. Dette gøres af hensyn til din mulighed for at fortryde sletningen.
 • Bevaring af oplysninger med historisk værdi til statistik og lignende

 

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke, når det er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give os besked om det.

Videregivelse af dine personoplysninger

I forbindelse med events og aktiviteter relateret til Sjakket kan der ske videregivelse af oplysninger om deltagelse og resultater til relevante parter.

Vi videregiver ikke personoplysninger til andre parter uden dit samtykke. 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Brugerprofiler:

Du kan til enhver tid fjerne alle dine personoplysninger ved at slette din profil. Vi vil opbevare dine personoplysninger i en periode fra medlemskabets ophør og i overensstemmelse med følgende kriterier:

 • Af praktiske og administrative hensyn opbevarer vi dine almindelige medlemsoplysninger i 7 dage efter sletning af din profil fra Rigtige Mænd Sjakket.
 • Når der ikke længere er et formål med opbevaringen af dine data ved fx hjemmesidens ophør. Vi forbeholder os dog retten til at beholde data i en anonymiseret form til brug for evaluering af projektet. Dette vil ikke kunne spores tilbage til dig.

Dine rettigheder

Du har en række særlige rettigheder efter persondataforordningen, når vi behandler personoplysninger om dig:

 • Retten til at blive oplyst om behandlingen af data
 • Retten til indsigt i egne personoplysninger
 • Retten til berigtigelse
 • Retten til sletning
 • Retten til begrænsning af behandling
 • Retten til dataportabilitet (udlevering af data i et almindeligt anvendt format)
 • Retten til indsigelse

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst. 

Hvis du f.eks. henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan altid indgive en klage til en databeskyttelsestilsynsmyndighed, f.eks. Datatilsynet.

Sociale medier

På Rigtige Mænd Sjakket Facebook side ”Rigtige Mænd Sjakket” samt gruppen ”Rigtige Mænd Sjakket – Gruppen” har du mulighed for at modtage information og interagere med andre brugere, samt skrive til os hvis du har spørgsmål. Du er selv ansvarlig for de opslag, kommentarer eller andre interaktion du foretager på disse sider. Vi kan ikke garantere at dine data, fx ved opslag, kommentarer eller direkte messenger-beskeder, ikke lagres af Facebook. Kontakter du os via disse sider, vil vi slette din besked så snart din henvendelse er besvaret eller en samtale er afsluttet.

Revidering af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os retten til at foretage ændringer i denne privatlivspolitik fra tid til anden. Ved ændringer vil datoen øverst i privatlivspolitikken blive ændret. Den til enhver tid gældende privatlivspolitik vil være tilgængelig på vores websted. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom på hjemmesiden.

 

Kontaktoplysninger på den dataansvarlige

MakeitBee Productions er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

 

Kontaktoplysninger

Kontaktperson: Marianne Albeck

Telefonnr.: +4528450520

Mail: m.albeck@makeitbee.dk

 

Udarbejdet af MakeitBee Productions.